Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-08-25 Duppy Studios Inc. Speldesign och programmerare IT Teknik
2018-08-25 Ampfield Aktiebolag Optionsvärdet av en limitorder Teknik Ekonomi Natur
2018-05-11 Roadroid AB Bildanalys för att detektera mängden vägdamm IT
2018-04-25 Karolinska Institutet Medicinal Chemistry Projects available at The Helleday Laboratories Stockholm Medicin
2018-02-04 UAS Europe AB Modellering, simulering och enklare styrning av obemannad helikopter Teknik
2018-02-04 Coboom Emerging technology - Opportunities and Impact IT Ekonomi Humaniora
2018-02-04 Fujitsu Sverige AB Subject proposals for Thesis – Process Digitalization, theory and implementation IT
2017-12-05 Karlstad Universitet MSc Thesis Proposal – Vision-based control of an eating assistive device Teknik
2017-12-05 RISE Acreo AB Embedded System Design for Vehicle-to-Cyclist Communication Teknik
2017-12-05 Utilifeed AB Fel- och avvikelseidentifiering med maskininlärning i uppvärmningssystem IT Teknik
2017-12-05 Utilifeed AB Väderdimensionering av uppvärmningssytem Teknik Natur
2017-11-28 Advrty Enhanced Occlusion using ARKit/ARCore IT
2017-11-28 Advrty Hyper-local Context from a Camera Stream IT
2017-11-28 Advrty Location-Based Context Estimation IT
2017-11-28 Advrty Navigation using the Microsoft HoloLens IT
2017-11-28 Advrty Placement of virtual objects in ARKit/ARCore IT
2017-11-28 Advrty Recognition of Logotypes IT
2017-11-28 Advrty User Focus with Heatmaps in 360 Videos IT
2017-11-28 Westinghouse Electric Sweden Ta fram inköpsstrategi för direkt produktionsmaterial Teknik
2017-06-05 Göteborgs Universitet Mixture toxicity of engineered nanomaterials and co-existing environmental pollutants Medicin Natur

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!