Tillagt Uppdragsgivare Titel
2016-12-21 Clinical Innovation Fellowship Minska miljöpåverkan inom sjukvården! Teknik Ekonomi
2016-12-21 Mercene Labs Scale-up of microstructured Synthetic Paper, at KTH-based start-up (incl. salary) Teknik Natur
2016-12-21 Stelacon Exjobb inom databashantering och datavisualisering på konsultbolag inom telekombranschen IT Teknik Ekonomi
2016-12-21 Autoliv Sverige AB Examensarbete: Friktion i krocksimulering IT Teknik
2016-12-21 KTH Micro and Nanosystems Master thesis/Internship: Integration of a hybrid-plasmonic infrared nanobolometer Teknik
2016-12-21 KTH Micro and Nanosystems Master thesis/Internship: An on-chip photonic system for CO2 sensing Teknik
2016-11-16 Autoliv Research Drivers' reactions in a cut-in scenario during manual and automated driving Teknik
2016-11-16 KTH Catalysts for production of liquid fuels through fast pyrolysis of biomass Teknik
2016-11-16 Gävle kommun Effektiva insatser för ökad cykling i medelstor svensk stad Teknik
2016-11-16 Discgolf 2 AB Examensarbete kvalitetsaspekter på discgolfprodukter Ekonomi
2016-10-25 VSM Group AB Statistikverktyg för analys och presentation av data från moln- och WiFi-anslutna symaskiner IT Teknik
2016-09-12 Altran Sverige AB Examensarbete: Systemutveckling inom Microsoft Cloud Services IT Teknik
2016-09-06 Stockholm University Measurement of DNA adducts as biomarker of oxidative damage Natur
2016-09-06 KTH - Royal Institute of Technology Test of prototype UV reactor for field applications Teknik Natur
2016-09-06 KTH - Royal Institute of Technology Design and simulation of full-scale UV reactor Teknik Natur
2016-09-06 TravelFor Webbdesigners hjälp oss förbättra världen! IT
2016-09-06 KTH Study of REE stripping equilibrium for supported liquid membrane (SLM) application Teknik
2016-05-26 Nordiska Entreprenadsystem AB Exjobb med vass handledning där resultatet kommer göra verklig skillnad! IT
2016-05-18 Chalmers tekniska högskola Sorption Filters to Remove Pollutants from Stormwater Teknik Natur
2016-05-12 CleverLearning Exjobb inom e-learning IT

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!