Tillagt Uppdragsgivare Titel
2014-10-30 SeaTwirl AB Calculate stresses for floating vertical axis wind turbine Teknik
2014-10-28 Royal Institute of Technology Machine learning of epitopes IT Teknik Medicin
2014-10-27 CodeKick AB Utveckla offline-stöd för agilt projektverktyg IT Teknik
2014-10-26 GKN Aerospace Sweden AB Validation of aeroacoustic propagation methods Teknik
2014-10-26 GKN Aerospace Sweden AB Evaluation of uncertainty of crack propagation models Teknik
2014-10-26 Quanergy Intern exjobb Teknik
2014-09-16 KTH Production Engineering Preliminary title: Defining information requirements for Service Based Business Models IT Teknik
2014-08-14 TechROi Design Center Alternativa fogningstekniker Teknik
2014-08-11 Starcounter AB Multilingual Support in Bison-based Parser IT
2014-07-11 2lab/Umeå Universitet Skattning av relavsbiomassa genom blidanalys IT Teknik
2014-07-11 Palorial Affärsutveckling av digital tjänst inom Digital samverkan IT Ekonomi Humaniora
2014-07-02 Decerno AB Exjobb inom Data Mining IT
2014-06-19 Science for Life Laboratory A proteomic study of the effect of ocean acidification on blue mussels Natur
2014-06-16 Bouvet Exjobb 2014: DevOps och Continuous Delivery Teknik IT
2014-06-08 Örebro kommun Kartläggning av värdefull vägkantsflora Natur
2014-06-02 Pharem Biotech Enzyme development for degradation of environmentally hazardous substance Teknik Natur
2014-06-02 Pharem Biotech Evaluation and application of protein immobilization Teknik Natur
2014-05-21 Roadroid AB Smarta sensorer för att mäta vägkvalitet med smartphone IT Teknik
2014-05-16 R2Meton AB Utvärdering av plattformar för systemintegration IT
2014-04-28 Karolinska Institutet RNA in motion Teknik Medicin Natur

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!