Tillagt Uppdragsgivare Titel
2013-10-18 RUAG Space AB Begränsningar i fjärrfält för antenner inom givna cylindriska volymer Teknik
2013-10-11 Solvina AB Verifiering av grid codes för vindkraftpark Teknik
2013-10-11 Solvina AB Modellbaserat prognosverktyg Teknik
2013-10-11 Solvina AB Analys och mätning av kraftverk Teknik
2013-10-11 Solvina AB Tryckslag i rörsystem Teknik
2013-10-09 Karolinska Institutet Diabetes research with focus on Ca2+ signaling, and regulation of ion channels Teknik Medicin Natur
2013-10-09 Karolinska Institutet Study of ion channels and Ca2+ signaling by microscope-based ratiometric fluorometry in single living cells Teknik Medicin Natur
2013-10-01 Acosense AB Piezo electric shaker – A thesis work for further development and specification of performance Teknik
2013-10-01 Acosense AB Vidareutveckling av och kravspec. för piezoelektrisk skakare Teknik
2013-09-16 ABB Thesis Work in Software Architecture IT Teknik
2013-08-01 Spireo AB Spännande exjobb i lingvistik/datorlingvistik IT Teknik Humaniora

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!