Användaruppgifter

Förval

Genom att registrera dig på Exjobb.com har du möjlighet att:

  • Annonsera examensarbeten kostadsfritt mot en stor målgrupp
  • Effektivt administrera ansökningsprocessen för alla dina annonser
  • Ta del av användarprofilen för de som ansöker till dina annonser

Om ni är osäker på om det arbete ni ska annonsera kvalificerar som uppslag till examensarbete/master thesis, vänligen läs våra riktlinjer.