ArmIT

Chalmers Tekniska Högskola

ArmIT är IT-sektionens arbetsmarknadsgrupp och arbetar för att bygga en tydlig kontakt mellan IT-studenter och företag ute i arbetslivet. ArmIT ordnar bla. lunchföredrag, bransch- och mingelkvällar med olika företag som är intressanta för IT-studenterna.

Maskinteknologsektionen Luleå

Luleå Tekniska Universitet

Maskinteknologsektionen Luleå styr mot ett bättre studentliv för studenter som läser maskinrelaterade ingenjörsutbildningar vid Luleå Tekniska universitet, Skandinaviens nordligaste tekniska universitet

Ingenjörssektionen Telge

Kungliga tekniska högskolan

Ingenjörssektionen Telge består av studenterna på KTH Södertälje.

Luleå Tekniska Universitet

Universitetets verksamhet har sin tyngdpunkt inom det tekniska området, men har även omfattande lärarutbildning, ekonomutbildning och annan samhällsvetenskaplig utbildning och forskning, samt utbildningar inom musik, dans, teater och media.

Sektionen för Energi och Miljö

Kungliga tekniska högskolan

Sektionen för Energi och Miljö är en del av Tekniska Högskolan Studentkår (THS) och företräder alla som studerar vid civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö på KTH.