AIFM direktivet som inträdesbarriär och uppstart av ny alternativ investeringsfond

North Castle AB

Linköping, Stockholm eller Uppsala

Teknik Ekonomi Juridik

Bakgrund
Utifrån ett intresse för att starta ett mindre fondbolag har det nya direktivet inneburit osäkerheter och svårigheter vid uppstart varvid ett arbete som tar sikte på att utreda effekterna av direktivet behövs. I projektet ”AIFM direktivet som inträdesbarriär” ska en fullständig utredning om direktivet och dess effekter presenteras samt en genomgång av alternativa strukturer som eventuellt ligger utanför AIFM direktivet. Arbetet är uppdelat i mindre delar där den akademiska fokuseringen ligger på AIFM direktivet men där en stor del är praktiskt applicerbart genom att studera strukturer och inriktningar vid uppstart av en alternativ investeringsfond samt marknadsföring av en alternativ investeringsfond.

 

Mål
En marknadsrapport med en sammanfattning kring det nya direktivet och dess påverkan på förvaltningsindustrin. Analys av potentiella strukturer för investeringsfonder eller investeringsbolag.

 

Uppdrag
Kartlägg och sammanfatta direktivet och gör en kvalitativ utredning om vad det kommer ha för effekter för att starta nya fonder? Vilka alternativ finns till klassisk fondstruktur och kan dessa bli vanligare? Vilken alternativ struktur är mest tillämplig. Arbetet kommer utföras under stort eget ansvar med frekventa möten med oss som uppdragsgivare. Det finns god chans för fortsatt arbete tillsammans efter avslutat projekt

Till ansökan bifogas utdrag från ladok och en kort beskrivning för varför detta examensarbete passar just dig eller er. Intervjuer sker löpande

 

Uppdragsgivare
Vi är personer verksamma inom finansiell sektor och företagsledning som arbetar med uppstart av ett nytt bolag vari en rapport och ett arbete av denna karaktär utgör bakgrundsmaterial för vår beslutsprocess.


Sista ansökningsdag
2014-01-31
Genomförs
VT14
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats