Kartläggning av värdefull vägkantsflora

Örebro kommun

Örebro

Natur

Örebro kommun har många tätortsnära naturreservat med cykelvägar, gångstigar och motionsspår. Vägkanterna efter dessa sköts genom slaghackning. Vi vill gärna skapa förutsättningar för att kunna ha biologiskt värdefulla och vackra blommande vägkanter i hela vår stad. Vi skulle därför vilja börja med ett utvecklingsarbete där vi kartlägger var vi har en finare flora och därför bör lägga ner energi på en anpassad skötsel.

Arbetet här skulle innebära att inventera vägkanterna i våra naturreservat och peka ut vilka sträckor som har högre floravärden. Den praktiska delen av arbetet behöver därför utföras under sommarsäsongen. Arbetet kan också innehålla utredningar om alternativa skötselmetoder och maskinlösningar för slåtter.

Arbetet skulle vara en väldigt stor hjälp för vår årliga skötsel och kommer att omsättas praktiskt i vår verksamhet.


Genomförs
S14
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats