Affärsutveckling av digital tjänst inom Digital samverkan

Palorial

Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö

IT Ekonomi Humaniora

Palorial söker personer som vill göra examensarbete med inriktning på affärsutveckling. Palorial vill produktifiera modellen Sharing and Caring. Idén är att bygga upp en mätmodell så att det är möjligt att få index och benchmarkdata för kunder till produkten. Web Service Award är en existerande tjänst som är intressant att jämföra med. Det finns flera inriktningar som är intressanta t ex hur ser affärsmodellen, hur ser mätmodellen ut eller hur den tekniska lösningen ser ut.

 

Palorial hjälper kunskapsorganisationer till optimal digital samverkan. Digital samverkan motsvarar engelskans ”digital collaboration”. Palorials erbjudande är fn konsulttjänster inom förändringsledning för Digital samverkan.

 

Palorial är ett nystartat företag med tillväxtambition. Palorials geografiska verksamhetsområde är fn Väst- och Sydsverige.


Sista ansökningsdag
2014-12-31
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats