Golv som reducerar fallskaderisken bland äldre

KTH - Royal Inst. Technology

KTH Flemingsberg

IT Teknik Medicin

Det finns ett växande antal fallskador över hela världen, särskilt bland äldre. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap kostar fallskador svenska samhället 22 miljarder kronor per år där fallolyckor bland äldre utgör den största delen.

Vi har utvecklat ett material som är särskilt bra på att minska de allvarliga skadeverkningarna av sneda slag mot kroppen vilket är det man normalt sett utsätts för vid ett fall. Tanken är att med hjälp av detta material utveckla ett golv som kraftigt ska kunna reducera allvarlighetsgraden av en fallskada och framförallt antal höftfrakturer. 

Utveckling av golv som reducerar fallskaderisken bland äldre:

1.      Använda och förfina en numerisk modell av hela människokroppen för att göra biomekaniska simuleringar av fall mot golv för prediktering av risk för höftfrakturer.

2.      Använda den numeriska modellen för att studera hur olika golvmaterial påverkar risken för höftfrakturer.

3.      Optimering av material och geometri för golvet för att minska påkänningarna och frakturriskerna.

4.      Tillverka golvprototyper med skyddande egenskaper utifrån de simulerade resultaten. 

5.      Testa prototyperna med fallskadeprovning för att säkerställa en reduktion i kraftöverföring jämfört med standardgolv.

Sökande bör ha goda kunskaper i mekanik samt intresse för rörelseanalys eller biomekanik.
Erfarenhet av numerisk analys så som finita elementmodellering är önskvärd. Vidare bör sökande ha grundläggande studier på civilingenjörs- eller MSc nivå i medicinsk teknik, maskinteknik, farkostteknik, teknisk fysik eller liknande. 


Genomförs
VT15
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats