Cost-benefit kalkyl av tillgänglighetsarbete

AB Stelacon

Stockholm

IT Ekonomi

Om företaget

AB Stelacon erbjuder konsult- och analystjänster till aktörer inom bland annat offentlig sektor, telekom, media och transport. Vi erbjuder våra kunder kvalificerade och väl underbyggda beslutsunderlag tack vare kompetens inom flertalet områden, bland annat utvärdering, kartläggning och analys. Vi stöttar även våra kunder med implementering, rådgivning och projektledning. Mer information om Stelacon finns på www.stelacon.se

 

Om projektet

Stelacon ser ett ökat intresse från både myndigheter och företag att tillgängliggöra sina hemsidor, produkter eller tjänster för nya grupper i samhället, exempelvis funktionsnedsatta och äldre. Myndigheter är ålagda att göra detta då alla medborgare ska ha tillgång till, och kunna använda deras tjänster, medan företagen ser möjligheter att nå nya kundgrupper och därmed öka sin marknadsandel. Många aktörer upplever dock svårigheter att sätta ett monetärt värde på en eventuell investering i tillgängligare hemsidor, produkter eller tjänster.

Målet med examensarbetet är att ta fram ett generellt ramverk för kostnads-nyttokalkyler (cost-benefit). Detta innefattar att se över vilka kostnader som investeringar i tillgängligare hemsidor, produkter och tjänster medför samt vilka nyttoeffekter en sådan investering medför (både företags- och samhällsekonomiska). Ramverket/modellen bör också inom ramen för detta arbete kunna appliceras på en offentlig aktör och/eller ett företag. Stelacon kan bistå med både teoretisk metodkunskap och kontakter till kommuner och myndigheter där modellen kan appliceras.  

 

Om dig

- Du studerar nationalekonomi, Industriell ekonomi, civilingenjör eller motsvarande utbildning
- Du är självgående, utåtriktad och analytisk
- Du har intresse av och har kännedom om cost-benefit beräkningar
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på såväl svenska som engelska


Sista ansökningsdag
2015-08-10
Genomförs
HT15
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats