Hur konsultbolag och tjänsteleverantörer håller vad de lovar

Whiteport®

Sverige

IT Ekonomi

Om Whiteport

Whiteport® är en innovativt designkollektiv som grundats av UX-designern Mårten Angner och fungerar som en virtuell digitalbyrå med fokus på att ta fram digitala tjänster till företag och organisationer. Whiteport har även egen metodutveckling och produktutveckling av produkter, tjänster och utbildningar som stöttar företag och organisationer att 

 

Bakgrund

För tjänsteföretag som arbetar i projektform är det av största vikt att deras medarbetare rapporterar sin tid nedlagda i projekt som grund för fakturering. Faktureringen ska ställas mot utfästelser eller offerter som upprättas innan projektet påbörjas. Inte sällan sker förändringar i projektet och i verkligheten som i sin tur leder till tilläggsbeställningar. Med flertalet projekt igång visar det sig komplicerat och resurskrävande att hålla reda på vad som utlovats, när det ska vara klart och hur mycket tid som lagds på respektive projekt. Det är lika svårt för lite större kunder att få en överblick över alla de utfästelser som konsulter gjort i mer omfattande projekt. 

 

Tidrapportering är också något som upplevs tidskrävande av de som ska rapportera tiden och dagens system är av skiftande kvalité. Många upplever att tidrapporteringen hindrar konsulterna från att göra sitt jobb. Det är inte ovanligt att tidrapporteringen sackar efter och vilket i sin tur kan leda till att företaget går miste om viktiga timmar som inte kunnat faktureras till kund. 

 

Om exjobbet

Inför en av sina innovationsprojekt vill nu Whiteport med din hjälp skapa sig fler insikter i hur företag idag gör för att hålla vad de lovar och hur de rapporterar sin tid och omsätter den rapporterade tiden till fakturor och intäkter. 

 

I det här examensarbetet får du möjlighet att sprida ljus över något av de viktigaste frågorna för lönsamheten hos tjänstelevererande företag: 

 

  • Första delen av arbetet är att genom antingen intervjuer, enkäter och/eller fokusgrupper med deltagare från konsult- och tjänsteföretag ta reda på hur företagen idag väljer att gå till väga för att presentera och hålla utfästelser till sina kunder. Du får också undersöka hur tid och kostnader rapporteras och monitoreras i de olika organisationerna. Samtidigt samlar du in attityder, åsikter på och önskemål till förändringar i hur processerna är uppsatta idag från företagsledare, projektledare och konsulter. En viktig fråga att ta reda på är om dessa företag har ett IT-stöd för att hantera sina utestående löften idag hanteras manuellt av projektledare eller konsultchefer. Finns befintliga system det finns befintliga system som hjälper till med att få dem att fungera. 
  • Andra delen av examensarbetet är att samla krav på digitala stödsystem för att hantera löften och rapportering av tid samt delta i designen av nya funktioner för att bättre än idag lösa problemen. Beroende på Uppsatsen/exjobbets längd eventuellt även låta företag testa och evaluera nya lösningar och prototyper för att bättre kunna hantera tjänsteförsäljningen och slutligen även påverka lönsamheten  och effektiviteten i verksamheten. 

 

Whiteport kommer att löpande finnas till för stöd och handledning genom hela processen. 

 

Om dig som söker

Du som söker det här jobbet har ett starkt intresse och studerar Ekonomi och/eller IT. Du är positiv drivande och har lätt att ta kontakt med nya vänner samt är nyfiken på hur människor fungerar. Kunskap om statistiska modeller är ett plus. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på engelska och svenska.

 

Intervjuer och ansökningar behandlas löpande


Sista ansökningsdag
2015-12-15
Genomförs
VT15
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats