Om du fick påverka din dag på sjukhuset hur skulle du forma den då?

CTMH & Danderyds Sjukhus

Stockholm

IT Medicin Humaniora

Om du fick påverka din dag på sjukhuset hur skulle du forma den då?

Sjukvården har länge sett till patientens sjukdom eller skada utifrån det medicinska behovet men utvecklas nu mot att se och vårda hela individen. Men hur vill patienten att sitt möte med sjukvården ska se ut? Vi söker dig som kan hjälpa oss att ta reda på hur vi kan anpassa operationsupplevelsen till individen.

Bakgrund

Under de senaste åren har många förändringar skett kring hur individer använder service och tjänster i sin omgivning. En person kan använda mobilen för att beställa och betala en taxi, använda självscanning i lokala matbutiken och få sin hotellrumsnyckel genom en automat. Individen får en allt större möjlighet att påverka och bestämma över sin egen situation och får central roll kring när och hur de vill ha en tjänst utförd.

 

I kontrast ligger besök och vård på sjukhus efter i tiden, där individen får anpassa sig till verksamheten med litet inflytande på hur besöken kan ske. Anestesi och Intensivvårdskliniken vid Danderyds Sjukhus vill bättre kunna möta den moderna människans förväntningar och anpassa vårdresan efter patientens/individens behov.

Mål

Examensarbetet ska resultera i ett kunskapsunderlag för kliniken om hur dagens människa önskar att vården på anestesi och intensivvårdskliniken ska upplevas. Vad tycker patienten är viktigt vid sitt vårdbesök och vad upplevs som besökskvalitet?

 

Examensarbetet kan komma att innefatta

  • Avgränsning av arbetet tillsammans med uppdragsgivare och klinisk kontaktperson utifrån studentens kompetenser och intressen

  • Intervjuer med vårdpersonal och patienter och andra lämpliga metoder för kunskapsinhämtning

  • Analys av den inhämtade kunskapen om den moderna människans önskemål och förväntningar

  • Sammanställning av realiserbara förändringsförslag på kort och lång sikt

 

Profil

Vi söker en eller två utåtriktade och drivna individer som har ett intresse kring att skapa förändring inom vården. Detta arbete lämpar sig med fördel för tvärvetenskapliga team, där vi eftersöker personer med bakgrund inom beteendevetenskap, service-design, sjukvård, eller annan liknande utbildning.

 

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2016. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus anestesi- och intensivvårdsklinik.

Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.

 

Ansökan

 

Sista ansökningsdag är 6:e december men utvärdering och intervjuer sker löpande under november/december månad.

 

Sista ansökningsdag
2015-12-06
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats