Vad händer när jag ska opereras?

CTMH & Danderyds Sjukhus

Stockholm

IT Medicin Humaniora

Vad händer när jag ska opereras?

Att behöva opereras är en stor händelse i en människas liv som kan vara en lättnad men samtidig kännas läskigt och spännande. Att förstå vad som händer och varför ger en trygghet till patienten och en ökad möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Vi söker dig som vill hjälpa oss förmedla information kring operationstillfället för att våra patienter ska känna sig
trygga i våra händer.

Bakgrund

Vid dagoperationsavdelningen på Danderyds Sjukhus utförs korta och enklare operationer som inte kräver att patienten sover kvar på sjukhuset. Det kan t.ex. vara att ta bort gallblåsan pga gallstenar eller att fixa en skadad fotled. Det finns ett stort utbud av informationsmaterial riktat till patienter men trots detta är det svårt för individen att ta till sig av just den information de behöver och önskar. Informationsbristen kan leda till ökad oro för patienten, missförstånd mellan patienter och personal och i vissa fall till att operationer med kort varsel blir inställda eller framflyttade till ett senare datum vilket kostar mycket för både vården och patienten.

Mål med arbetet

Examensarbetet ska leda till att patienterna får en tydlig och samlad information som är anpassad till individens behov och önskemål. Genom detta ska patienten bli mer delaktig i sin vård och patientnöjdheten öka. Missförstånd mellan patienter och personal minskas och på sikt är målet att det blir färre sent inställda operationer och andra komplikationer som kostar pengar för både vården och individen.

Examensarbetet kan komma att omfatta

  • Inventering av befintlig patientinformation

  • Studie av vad patienter vill ha för information och analys av hur och när den lämpligast ska presenteras

  • Omformning av befintliga informationsflöden

  • Utvärdering av korttidseffekten av förändrad patientinformation

Profil

Vi söker en eller två kreativa och drivna studenter som brinner för att förbättra patientens vårdupplevelse. Arbetet kan med fördel utföras av ett tvärvetenskapligt team och söker därför dig som studerar kommunikation, marknadsföring, user experience, sjuksköterska, grafisk formgivning eller motsvarande utbildning.

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2016. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus dagoperationsavdelning.

Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 6:e december men utvärdering och intervjuer sker löpande under november/december månad.


Sista ansökningsdag
2015-12-06
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats