12 OPERATIONSSALAR SÖKER BÄTTRE ÖVERBLICK

CTMH & Danderyds Sjukhus

Stockholm

IT Teknik Medicin

12 OPERATIONSSALAR SÖKER BÄTTRE ÖVERBLICK

Anestesipersonalen på en operationsavdelning behöver arbeta flexibelt men koordinationen mellan personalen försvåras eftersom det saknas överblick av vad som händer på varje operationssal. Kan du utveckla ett hjälpmedel som ger personalen bättre koll på varje sals operationsförlopp?

Bakgrund

Anestesipersonalen på Danderyds Sjukhus hjälper patienter när de ska opereras med sövning och smärtlindring samt övervakar patientens välmående under hela operationen. Arbetet är flexibelt och personalen måste snabbt vara tillgängliga där de behövs som mest för stunden.

Eftersom personalen är utspridd på tolv operationssalar försvåras koordination av utrustning, rastavlösning och informationsspridning. Dörrarna in till operationssalen bör även hållas stängda av hygienskäl. Genom att utveckla ett system för bättre överblick av operationsförloppet på varje enskild sal kan personalen i korridoren samordna arbetet på avdelningen snabbare och utan onödiga dörröppningar eller telefonsamtal.

Mål

Examensarbetaren ska utveckla, implementera och utvärdera en lösning som genom att vara integrerad med IT-systemet för klinikens operationsplanering ger information om operationsförloppet på varje sal. Arbetet kommer användas i verksamheten som stöd för att enklare samordna personal och utrustning. Projektet har valts ut av och är väl förankrat hos klinikledningen.

Profil

Vi söker en eller två utåtriktade och drivna individer som har ett intresse av att skapa förändring inom vården. Arbetet lämpar sig med fördel för tvärvetenskapliga team, där vi eftersöker personer med bakgrund inom systemutveckling, elektroteknik, UX design eller motsvarande.

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2016. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus anestesiklinik.

Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 6:e december men utvärdering och intervjuer sker löpande under november/december månad.

 

Sista ansökningsdag
2015-12-06
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats