Komplett marknadsanalys av venkataterindustrin i Sverige, Europa och globalt!

CTMH

Uppsala

Ekonomi Medicin

Bakgrund

Centrala venkatetrar (CVK) är en essentiell del i behandlingen av ett flertal sjukdomstillstånd. En CVK är en tunn plastslang placerad i en centralt belägen ven, genom denna kan potenta läkemedel administreras direkt in i blodbanan. Detta ger stora fördelar, dock med risken för att få en kateter-relaterad infektion i blodbanan. Det är väldigt resurskrävande att försöka minimera denna typ av infektioner och en hel del forskning har lagts ner på att ta fram nya typer av CVK som kan minska infektionsrisken.

 

I dag läggs cirka 13% av Sveriges BNP på sjukvård, denna siffra förväntas öka med cirka 6% per år. Sjukvårdsbesparande återgärder har därför möjlighet att i stor utsträckning positivt påverka Sveriges ekonomi.

 

Mål

Målet med examensarbetet är att genomföra en komplett marknadsanalys av existerande aktörer på CVK-marknaden i Sverige, Europa och globalt.

 

Uppdragsbeskrivning

Utförd marknadsanalys bör innehålla:

- marknadens behov, drivkrafter och trender

- identifikation av befintliga aktörer, marknadskanaler och kunder

- analys av efterfrågan och betalningsviljan hos kunderna

- potential och intresse för nya produkter och tjänster på marknaden

- analys av möjlighet att komma in på marknaden som ny aktör

- kundanalys gällande hur befintliga produkter upplevs

 

Vi söker dig som studerar något av följande:

- Business and management, masternivå

- Civilekonomi

- Civilingenjör, till exempel industriell ekonomi

- Annat, med intresse för marknadsanalys

Vi uppmuntrar till att söka i par

 

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att påbörjas snarast. Du kommer att bli handledd av en Clinical Innovation Fellow från CTMH och din akademiska handledare. Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.

 

Ansökan

Maila cv och personligt brev med möjligt startdatum till:

barnonkologenuppsala@clinicalinnovation.se

Referera till nummer 2310 i ämnesraden på din ansökan.

Kontaktperson: Katarina Hedbeck, 0702- 20 65 00


Sista ansökningsdag
2015-11-30
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats