Barnonkologen behöver din hjälp!

CTMH

Uppsala

Teknik Medicin

På barnonkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar vi hand om familjer med barn drabbade av cancer eller blodsjukdomar. Vill du hjälpa oss att förbättra vår teknik?

Bakgrund

Undernäring är ett komplext problem som drabbar cancersjuka barn. Komplikationerna av undernäring är stora och kan leda till ökad risk för infektioner, minskad effekt av behandlingen och minskad överlevnad.

Idag läggs mycket tid och energi på att förebygga undernäring. Dietister kopplas in tidigt, och man tar ställning till om näringstillförsel kan ske genom sond. Vid kortvarigt nutritionsstöd nyttjas V-sonden. Sondisättning är en mycket obehaglig procedur, som tyvärr måste upprepas ofta p.g.a igenkloggning. Detta skapar stor påfrestning för barnet.

 

Mål

Målet med arbetet är att med hjälp av litteraturstudie och experimentella metoder undersöka varför en V-sond kloggar igen.

 

Uppdragsbeskrivning

Varför kloggar en sond igen?

Frågeställningar att belysa kan vara till exempel: Är det en viss typ av sond som oftare kloggar igen (tillverkare, modell, utformning, material)? Är det en viss typ av medicinering och/eller sondnäring som orsaker stoppet (viskositet, utfällningar, emulsioner)? Arbetet kommer att inledas med en litteraturstudie för att studenten ska skapa sig en tydlig bild utav problemets natur och omfattning.

 

Vi söker dig som studerar något av följande:

- Civilingenjör, till exempel materialvetenskap eller medicinsk teknik

Vi uppmuntrar till att söka i par

 

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att påbörjas snarast. Du kommer att bli handledd av en Clinical Innovation Fellow från CTMH och din akademiska handledare. Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.

 

Ansökan

Maila cv och personligt brev till:

barnonkologenuppsala@clinicalinnovation.se

Referera till nummer 2520 i ämnesraden på din ansökan.

Senast ansökningsdatum är 2015-11-30, intervjuer sker löpande så platsen kan tillsättas  tidigare.


Sista ansökningsdag
2015-11-30
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats