Mögel i butikens kyldiskar – Ett oupptäckt folkhälsoproblem?

Adaptum AB

Karlstad

Teknik Medicin

Det finns mögel i butikens kyldiskar, och det finns i dagsläget inga regler eller rutiner kring detta. Allt fler blir medvetna om problemet och kanske är detta en bomb som snart kommer att brisera. Vill du vara med i den utvecklingen?

 

Bakgrund

Adaptum är ett företag i Karlstadtrakten som bl a jobbar med att rengöra kylaggregaten i butikers kyl- och frysdiskar, främst för att öka deras energieffektivitet. Studier har visat t ex att temperaturen efter rengöring sänkts 1-6 °C utan att energianvändningen ökat.

 

Men under arbetets gång har vi erfarit att kylaggregaten inte bara är dammiga och igensatta, de är även i många fall täckta av mögel; Mögel som luften måste passera igenom för att kylas, innan den transporteras ut i kyldisken till livsmedlen som förvaras där. Ytterligare oberoende studier har hittat förekomst av mögel och andra mikroorganismer som bl a orsakar allergi, astma, infektion i hud och naglar, samt cancer, på olika ytor i kyldisken. Några av de funna mögelsorterna kan tränga igenom plastförpackningar av den typ som livsmedlen ofta är förpackade i. Personalen som jobbar runt kyldiskarna har också rapporterat minskade allergiska besvär efter rengöring.

 

Det är ont om mätmetoder för att enkelt och pålitligt kunna fastställa halterna av mögel i luft, t ex den luft som strömmar ut i kyldisken. Inte heller finns några standarder eller riktlinjer för hur kyldiskarna rengörs, utan det är upp till varje enskild handlare att bestämma. Enligt vår erfarenhet varierar det kraftigt mellan butikerna hur ofta kyldiskarna rengörs, och plockar isär kyldisken för att rengöra kylaggregaten och området däromkring är det praktiskt taget ingen som gör idag.

 

Forskningsområde för exjobb

Vi tänkte att du skulle kunna lägga upp en studie för hur stora hälsorisker personalen och eventuellt även kunderna utsätts för, samt kanske ta fram rekommendationer för hur det här problemet bör hanteras. Hur studien ska läggas upp görs lämpligen upp i samarbete mellan dig, oss och din examinator. Kanske kan man göra en enkät med lämpliga frågor om symptom som personalen upplever före och efter rengöring av kylaggregaten? Kanske har ditt utbildningsställe tillgång till mätutrustning så att man kan ta prover att analysera? Eventuellt kan vi även införskaffa eller låna in mätutrustning eller provtagningsinstrument som kan behövas.

 

Det pågår idag mycket arbete och forskning kring mögel på andra områden, såsom sjuka hus. Detta ger goda möjligheter till relevanta litteraturstudier. Man kunde också jämföra med andra länder. I USA, där företagare löper en ständig risk att bli stämda, finns kanske t ex rutiner för kontroll/rengöring av kyldiskar? Eller av AC-apparater? Paralleller kanske kan dras?

 

Ansökan

Observera att vi genomför urval av ansökningar löpande! Platsen kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så om du är intresserad, skicka in din ansökan på en gång. Så länge annonsen finns kvar finns platsen kvar.

 


Sista ansökningsdag
2016-01-31
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats