Operationsplanering, patientinformation och verksamhetskoordinering inför kirurgiska ingrepp

CTMH

Danderydssjukhus, Stockholm

IT Ekonomi Medicin Humaniora

Vi söker dig

som i ditt examensarbete vill fördjupa dig inom operationsplanering, verksamhetsledning, informations- och logistikflöden, patientfrågor och inte minst personalvård.


Bakgrund

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus där kvinnosjukvård och förlossning utgör sjukhusets största verksamhetsområde. På kvinnokliniken utförs kejsarsnitt och gynekologiska operationer.
Till en operation är det mycket som ska koordineras; patienten, tidpunkten, dess behandling, kallelsen, informationsmaterial, provtagning, salar, operations- och anestesipersonal, utrustning, arbetsflöden och eftervård. Sjukhusens operationskoordinatorer är navet som skapar dess förutsättningar. Deras uppgift att kalla patienter, koordinera och förlägga operationer påverkar all verksamhet och patientens behov och sjukhusets resurser behöver sättas i centrum och tillvaratas på bästa sätt.
Arbetet som operationskoordinator sker i en ständig anpassning till oförutsedda händelser, som patienters avbokningar, nya inkomna akuta operationer, omplanerade operationer, fördröjningar, personals frånvaro etc. vilket gör arbetet tidsvis utmanande med hög belastning. En koordinator behöver god kunskap om de kirurgiska ingreppen, de medicinska aspekterna och personalens kompetenser, och kan vara svår att ersätta vid frånvaro.

 

Examensarbetet

Examensarbetets uppgift är att undersöka och ta fram förbättringsförslag för att underlätta verksamhetskoordineringen inför operation på kvinnokliniken. Inriktningar för detta är översyn av patientinformationen, planeringsarbetet och resursutnyttjandet.
Förslag på frågeställning är bland annat om det finns informationsmaterial, förändrade rutiner och stödsystem som skulle underlätta arbetet och minska stressen på personalen.
Projektet lämpar sig för utbildningsinriktningar, såsom tex management, projektledning, HR, logistik, ekonomi, sjuksköterska, beteendevetenskap, psykologi, teknik och hälsa och kan vara på både kandidat och master nivå.

 

Praktiska detaljer

Examensarbetet görs inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer på www.ctmh.se.
Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2016, med handledning från din akademiska handledare och CTMH.

Sista ansökningsdag är den 15:e januari. Intervjuer kommer ske löpande med inkomna ansökningar.
Maila CV och personligt brev till: iva@clinicalinnovation.se
Kontaktperson: Sigun Israelsson 073-558 33 45

http://ctmh.se/docs/exjobb/operationsplanering.pdf


Sista ansökningsdag
2016-01-15
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats