Examensarbetare

Södertälje Sjukhus

Stockholm

Medicin

Examensarbetare till Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus

Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus söker studenter som vill göra examensarbete inom diabetes (30 hp) hos oss. Möjligheter till senare doktorandprojekt kan finnas.

Lämplig bakgrund är högskolestudier i medicin, molekylärbiologi, cellbiologi eller biokemi.

Enheten för Diabetesforskning vid Södertälje sjukhus disponerar c:a 100 m2 moderna laboratorier vid Biovation Park Telge (i Astra-Zenecas f.d. lokaler i Snäckviken i Södertälje) utrustade för cell- och molekylärbiologisk forskning, t.ex. cellodling, PCR, elfores av olika typer, Western, geldokumentationsteknik, luminescensmätning, spektrofotometri, ELISA-avläsning, et cetera.

Enheten leds av Dr. Camilla Krizhanovskii som disputerade vid KI 2013.

 

Gruppens forskning nyttjar bl.a. avancerad cell- och molekylärbiologi och kretsar huvudsakligen kring reglerinen av GLP-1-producerande enteroendokrina L-celler, bl.a. hur diabetisk lipotoxicitet påverkar dessa celler och identifiering av olika sätt att skydda dessa celler mot denna lipotoxicitet (se: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41313). GLP-1 (glukagon-lik peptid-1) är basen för s.k. inkretinbaserad antidiabetisk behandling, ett av de allra senaste och innovativa läkemedelsklasserna mot typ-2-diabetes. Patienter med denna sjukdom lider brist på GLP-1 och det övergripande målet med gruppens forskning är att identifiera möjligheter att öka den endogena GLP-1-produktionen på kort och lång sikt. Exempel på projekt är molekylära signalsystem som reglerar cellproliferation, apoptos och hormonsekretion hos L-celler.

Planerat startdatum våren 2016.


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats