Examensarbete kvalitetsaspekter på discgolfprodukter

Discgolf 2 AB

Linköping

Ekonomi

Discgolf är en sport i stark tillväxt globalt där produkternas kvalitet har stor påverkan på prestationen. Syftet är att fastställa olika leverantörers produktkvalitet.

 

Prodigy Disc Sweden är ett nystartat företag som säljer discgolfrelaterade produkter och har ensamrätt som distributör för varumärket Prodigy Disc i Sverige (http://www.prodigydisc.se). Discgolf är en sport i stark tillväxt globalt, för mer information se här: https://www.youtube.com/watch?v=kO3ZSkFt8Cw.

Inom discgolfsporten har produkternas kvalitet relativt stor påverkan på prestationen, men prissegmenteringen är extremt liten på marknaden. Syftet med examensarbetet är att fastställa i vilken grad kvaliteten mellan olika leverantörers produkter skiljer sig. Detta involverar sannolikt att mäta och dokumentera flygegenskaper hos produkterna, därefter utsätta dem för förslitning och återigen mäta upp flygegenskaperna och jämföra eventuella skillnader med ursprungliga värden.

Examensarbetet kommer göras i tätt samarbete med ägarna till Prodigy Disc Sweden och resultaten kommer kunna ha stor påverkan på en relativt ung bransch.


Sista ansökningsdag
2017-01-31
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats