Förbättra patientupplevelsen på sjukhuset!

Clinical Innovation Fellowship

Stockholm

Teknik Ekonomi

Examensarbete VT 2017: Förbättra patientupplevelsen på sjukhuset!

 

Vill du förbättra patientupplevelsen och samarbetet mellan patient och personal på en av sveriges största kliniker?

 

Bakgrund

Inlagda patienter har lite inflytande över sin dag och får anpassa sig efter sjukvårdspersonalen arbete och rutiner. Ofta har patienter inte all information om vad som ska hända när och vad planen är för honom/henne. Utöver detta är sjukhus en dynamisk arbetsmiljö, där saker och ting snabbt kan behöva ändras och omplaneras. För en patient kan det leda till både oro, frustration och missuppfattningar. Informationsbrist och förväntningar som inte infrias är tyvärr en del av vardagen på de flesta sjukhus. Bättre kommunikation och samarbete mellan patient och vårdpersonal skulle kunna resultera i en mer effektiv vård.

 

Mål

Att ge patienten har uppdaterad och korrekt information gällande sin vårdplanering.

Att öka patientens delaktighet i sin egen vård.

Att öka patientnöjdhet.

Att minska tidsförlust pga missförstånd och informationsbrist mellan patient och vårdpersonal.
 

Uppdragsbeskrivning

 
  • Avgränsning av arbetet tillsammans med uppdragsgivare och klinisk kontaktperson utifrån studentens kompetenser och intressen

  • Kartläggning av nuvarande informationsgap hos patienter på kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus genom t.ex. observationer på kliniken, patientintervjuer och personalintervjuer

  • Eventuell jämförelse med andra avdelningar/kliniker

  • Förslag till förbättring och utveckling av en (teknisk eller organisatorisk) lösning

  • Utvärdering av effekt i enkel pilotstudie

 

Profil

 

Vi söker en eller två kreativa och drivna Masterstudenter i en av följande områden

 
  • kommunikationsvetenskap

  • företagsekonomi  

  • industriell management och innovation

eller motsvarande utbildning.

 

Vi uppmuntrar till att söka i par.

 

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2017. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus kvinnoklinik. Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer om detta samt om våra andra examensprokektförslag på: http://ctmh.se/sv/studentprojekt/

 
 

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 2016-12-07, intervjuer sker löpande så platsen kan tillsättas tidigare

 

Sista ansökningsdag
2016-12-07
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats