Vad kostar en förlossning, egentligen?

Clinical Innovation Fellowship

Stockholm

Teknik Ekonomi

Examensarbete VT 2017: Vad kostar en förlossning, egentligen?

Den svenska vården är hårt pressad för att vara resurseffektiv. Men hur säkerställer sjukhuset att de får betalt för all den vård de utför?

Bakgrund:

Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus är en av Sveriges största kliniker, med över 500 anställda. De bedriver slutenvård, mottagningar och akutvård inom både förlossningsvård och gynekologi.

 

I Sverige finansieras vår vård av staten. Inom det öppna vårdvalet, där patienten själv har möjlighet att välja vem det är som vårdar, får sjukhuset betalt genom att redovisa vad som har gjorts med patienten, ex vaginal förlossning med epidural.  

 

Sjukhuset redovisar varje patients anledning för besök (vaginal förlossning), vårdåtgärder (epidural) samt riskfaktorer (högt BMI). Dessa kodas enligt DRG-koder (Diagnosis Related Groups).

 

I likhet med många andra kliniker så brottas Kvinnokliniken med att registrera alla de vårdåtgärder som utförs på varje patient. Det är i nuläget en komplex och tidskrävande uppgift som måste utföras under tidspressade omständigheter. Olika mottagningar och avdelningar på kliniken bedriver processen på olika sätt, med risken för att de missar åtgärder som har gjorts och därmed inte heller får ersättning för dem. Det finns alltså ett behov av att optimera den nuvarande processen för DRG-kodning.  

Uppdragsbeskrivning

  • Kartläggning av hur processen bedrivs på de olika delarna av kliniken

  • Jämförelse med andra kliniker i Sverige och internationellt

  • Analys av möjliga lösningar

  • Förbättringsförslag för Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus

Mål

Målet med examensarbetet är att presentera förbättringsförslag för kliniken om hur man kan optimera DRG-processen på kliniken, samt eventuellt hålla i ett pilotprojekt.

Vi söker dig som studerar något av följande:?

- Business and Management, Företagsekonomi: Masteruppsats?

- Industriell ekonomi: Examensarbete

Vi uppmuntrar till att söka i par.

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2017. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus kvinnoklinik. Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer om detta samt om våra andra examensprokektförslag på: http://ctmh.se/sv/studentprojekt/


Sista ansökningsdag
2016-12-07
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats