Optimera operationsanvändandet på Danderyds Sjukhus!

Clinical Innovation Fellowship

Stockholm

Teknik Ekonomi

Examensarbete VT 2017:

Optimera operationsanvändandet på Danderyds Sjukhus!

 
 

Vill du vara med och förbättra operationsflödet på en av Sveriges största kliniker? Hjälp till att optimera användandet av resurser på Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus operation.

 

Bakgrund

På kvinnokliniken Danderyds Sjukhus opereras tusentals kvinnor varje år. Det är en krävande process där allt måste fungera optimalt, både för patientsäkerhetens skull och för optimering av de begränsade tids- och ekonomiska resurserna.

 

Inom operation finns det tidskrävande moment och flaskhalsar som skulle kunna effektiviseras, till exempel förberedandet av patienter och bytet mellan operationer. Målet med detta skulle vara att förkorta tiderna för och mellan operationer, både ur ett arbetsmiljö- och ekonomiskt perspektiv.

 

Uppdragsbeskrivning

Projektet består av att:

  • Kartlägga de flaskhalsar som finns i och i anknytning till de operationer som sker på Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus.

  • Göra en beskrivning av befintliga lösningar (både på andra kliniker på sjukhuset, i Sverige och internationellt) och lägga fram förbättringsförslag.

  • Det finns också möjlighet att göra ett pilotprojekt på kliniken.  

Mål

Målet med examensarbetet är att presentera förbättringsförslag för kliniken om hur man kan optimera operationsanvändandet samt eventuellt hålla i ett pilotprojekt.

Vi söker dig

som studerar något av följande:?

  • Företagsekonomi / Business and management, masternivå?

  • Industriell ekonomi

  • Annat, med intresse för ?processförbättring.

Vi uppmuntrar till att söka i par.

Praktiska detaljer

Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2017. Förutom din akademiska handledare kommer du ha en Clinical Innovation Fellow som uppdragsgivare och en kontaktperson på Danderyds Sjukhus kvinnoklinik. Detta examensarbete sköts inom ramen för Clinical Innovation Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig satsning på innovation inom sjukvården. Läs mer om detta samt om våra andra examensprokektförslag på: http://ctmh.se/sv/studentprojekt/

 

Sista ansökningsdag
2016-12-07
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats