Examensarbete: Friktion i krocksimulering

Autoliv Sverige AB

Vårgårda

IT Teknik

Om Autoliv

I över 60 år har Autoliv fokuserat på en mycket viktig uppgift: att rädda liv.  Autolivs innovativa produkter räddar 30 000 liv varje år och förebygger 10 gånger så många skador. 

Autoliv är först och främst ett teknologiskt företag. I bilsäkerhetsindustrin var Autoliv först med att introducera två-och trepunktsbältet och krockkuddar för front-och sidokollisioner. Företaget var också först med att lansera en pyroteknisk bältsträckare och skydd för fotgängare. 

Att möta kunder och deras behov med ett brett spann av produkter och system har hjälpt Autoliv bli den tydliga ledaren inom bilsäkerhetsindustrin.

 

Problembild

När man simulerar olika krocksituationer där en airbag rör sig mot en annan yta, exempelvis mot en krockdocka eller mot paneler i bilens interiör, spelar friktionen mellan dessa en mycket viktig roll för beteendet och resultatet. Friktionen är dock en av de parametrar där man har minst kunskap om vilka värden som är korrekta att använda i simuleringsmodellerna och man har också otillräcklig kunskap om vilka konsekvenser felaktiga friktionsvärden får.

I simuleringsmodellerna påverkar troligtvis även modellerings-metoden vad friktionsvärdena får för effekt. Exempelvis kan modellens elementstorlek påverka och även hur kontakterna mellan de olika delarna är modellerade. Även andra parametrar påverkar friktionen som t.ex. airbagtygets material och beläggning, airbagens tryck, temperatur samt hur mycket gas som läcker genom tyget. 

Friktionerna i kombinationer av airbagens material mot de olika materialen på krockdockan och i bilens interiör är troligtvis inte teoretiskt förutsägbara utan måste utvärderas genom provning. Dessutom har varje materialkombination ett statiskt och ett dynamiskt friktionsvärde och även en egenskap för övergången mellan dessa.


Beskrivning av examensarbetet

•    Studera friktionsteori och simuleringsmjukvaran LS-Dyna.
•    Välja ut lämpliga krockfall och därmed materialkombinationer i samråd med handledare.
•    Skapa en provmetod och provutrustning för statisk och dynamisk friktion (exempelvis baserad på SS-ISO 8295). Materialproverna bör kunna trycksättas så att även gasläckagets påverkan kan utvärderas. 
•    Genomföra provning med valda materialkombinationer samt utvärdera metodens repeterbarhet och reproducerbarhet.
•    Skapa en simuleringsmodell (LS-Dyna) av den skapade provmetoden.
•    Jämföra och utvärdera provning mot simulering (korrelera modellen) 
•    Modifiera befintliga simuleringsmodeller med valda krockfall och utvärdera de uppmätta friktionerna. 

 

Vi har behov av två exjobbare från masterprogram som har handledare från högskola/universitet med kunskap om mekaniska system och/eller CAE-modellering.


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats