Styrning av sensormodul till obemannad farkost

UAS Europe AB

Linköping

Teknik

Om UAS Europe

UAS Europe AB är ett mindre företag baserat i Linköping som utvecklar programvara och hårdvara inom området för obemannade flygande farkoster. Vi utvecklar unika totallösningar och har, trots vår storlek, flertalet internationella storföretag som kunder. Ytterligare information om företaget finns på http://www.uas-europe.se

 

Förutsättningar

Ett viktigt delsystem i ett obemannat system, likt UAS Europe:s Spy Owl 200, är sensor systemet. UAS Europe använder idag tredjeparts kameralösningar innefattande styrning och sensormodul. En målsättning är att utveckla en egen kameralösning genom att kombinera en befintlig sensormodul med en egen lösning för styrning av sensorposition. Styrningen kommer att ske med hjälp av två servon som ska placera sensor i önskvärda vinklar.

 

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utveckla styrning av pan/tilt-konstruktion. Implementering av styralgoritm kommer att ske på ett Arduino-kort vilket placeras mellan autopilot och sensorn. Servona återkopplar sin position genom en analog signal. Denna signal ska användas för att ge bättre noggrannhet i styrningen. Lösningen ska sedan integreras och testas i UAS Europe:s UAV-system, Spy Owl 200.

 

Övergripande mål

Att utifrån en existerande pan/tilt-konstruktion implementera styrning av sensorposition samt kommunikation med befintlig autopilot och markstation. Huvuddelen av implementeringen kommer ske på Arduino, men ändringar på autopilot kan också komma att behövas.  

 

Uppdragsbeskrivning

  • Läs in och tolka analoga signaler på Arduino
  • Utveckla och implementera pan/tilt-styrning
  • Kommunikation med autopilot
  • Integrering i befintligt obemannat system

 

Önskvärda kvalifikationer

  • Högskoleingenjör eller civilingenjör inom reglerteknik/elektronik/datateknik eller liknande.
  • UAS Europe värderar det utförda arbetet högt men eftersom vi är ett mindre företag blir den sociala aspekten extra viktig för oss. Därför söker vi dig som tycker att nyutveckling är roligt och samtidigt vill ta en aktiv del i företagsgemenskapen och inte har svårt att samarbeta med andra i projektform.
  • Erfarenhet av lågnivåprogrammering är önskvärt.

 

Omfattning

  • 15-30 hp, 1 exjobbare

 

Kontakt

Paul Holmstedt
job@uas-europe.com
Tel: 013 560 22 40


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats