Provinjicering frielektronlaser

KTH Biomedical & X-ray Physics

AlbaNova Universitetscenter, Stockholm

Natur

Under det senaste decenniet har en handfull röntgenfrielektronlasrar utvecklats i världen som har öppnat nya möjligheter att studera och förstå molekylernas värld och material på nanonivå. En stor utmaning med frielektronlaserexperiment är att de måste utföras i vakuum och att provet måste vara förnybart, eftersom en enskild puls är så pass stark att den förstör provet. Detta gör i praktiken att provet för de flesta experiment måste antingen injiceras som en aerosol eller i en vätskejet. I detta examensprojekt kommer exjobbare tillsammans med handledare att bygga upp en labbuppställning där det går att avbilda en gas-fokuserad vätskejet. Examensprojektet går ut att på att optimera flödesparametrarna och utföra stabilitetstest för olika typer av vattenlösningar med polysackarider (t.ex. kostfiber eller kitin) och polypeptider (protein).

 

Examensprojektet är vid institutionen för Tillämpad Fysik på avdelningen för Biomedicinsk Fysik och Röntgenfysik vid KTH, Stockholm. Handledare: Jonas Sellberg


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats