Examensarbete - Visualisering inredningsval

Fujitsu AB

Stockholm

IT

Bakgrund
 Decorate är ett inredningssystem som bygger på projektstyrningsverktyget Fujitsu C7. Fujitsu C7 är modulbaserat där kalkylmodulen är själva hjärtat för Decorate. Artikelregistret/Prislistor samt dokumentmodulen är andra viktiga funktioner för Decorate.


 Lösningen används idag av företag som bygger bostäder. Under byggnationen påbörjar man försäljningen av lägenheterna. Köparna får då möjlighet att välja hur lägenheten ska utformas. Exempel på val kan vara skåpsluckor i kök, inredning i badrum, typ av golv etc. Dessa val är oftast kopplade till typ av lägenhet. Vad man får välja styrs av olika regelverk. I Decorate konfigureras mängder och möjliga inredningsval för bostaden. Säljare av bostäder registrerar bostadsköparnas inredningsval i Decorate idag. Inredningsvalen sparas som en kalkyl utifrån vilken användaren kan generera olika rapporter; Kundavtal, Beställningslistor till leverantör/entreprenör, Ekonomi- samt statistikrapporter.


 För att effektivisera försäljningsprocessen är det tänkt att bostadsköparna själva ska registrera sina val i en attraktiv visualiserad lösning på webben.
 

Beskrivning
 Examensarbetet syftar till att föreslå hur man på ett enkelt, pedagogiskt och kostnadseffektivt sätt bäst kan visualisera bostaden och utförda val. Utmaningen ligger i att:
• Koppla ihop underliggande konfigureringsdata med lämplig visualisering
• Tydligt visualisera bostaden och kundspecifika anpassningar i realtid
• Ta fram en modell som är enkel att förstå och använda

Resultatet av examensarbetet kan bestå av att:
• Utvärdera och jämföra ett antal olika tekniker för visualisering
• Föreslå en lämplig teknisk design
• Implementera en prototyp för att utvärdera valda tekniker
• Dokumentera kravbilden
 

Kompetens
 Vi söker personer som är positiva och engagerade med god analytisk förmåga. Ni kan arbeta självständigt inom givna ramar, utmanas av att lösa problem, att prestera resultat och nå uppsatta mål.
 Kvalifikationer:
• Studerar systemvetenskap/datavetenskap/datateknik eller motsvarande
• Intresse för visualisering och programmering
• Kunskap om webbutveckling
 

Omfattning
 15-30 hp för två personer


Sista ansökningsdag
2017-06-15
Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats