Vad är det matematisk bästa sättet att hacka ett val via röstmaskiner?

Simovts Consulting

Stockholm

IT Teknik

Bakgrund

I samband med valet i USA 2016 diskuterades i medierna möjligheten att hackers inte bara påverkat valets utgång genom att läcka Hillary Clintons e-mail utan även mer direkt påverkat röstningen. Ett tänkbart scenario är ett statsfinansierat angrepp på de röstmaskiner som används för registrering och räkning av röster inom en rad stater. Scenariot har stöd i att dessa röstmaskiner har kända sårbarheter som en angripare kan använda för ändamålet samtidigt som det finns publika förteckningar över vilken stat som använder vilken maskin. Därför är det för en motiverad angripare tydligt vad hen behöver göra för att påverka maskinerna i en given vallokal. Maskinerna är dock frånkopplade från internet vilket innebär att angriparen måste vara i fysisk närhet till den maskin hen vill angripa. Problemets kärna är därför inte om det är teoretiskt möjligt att röstmaskinerna i USA kan ha blivit hackade utan istället om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett sådant angrepp.

Examensarbetet

Avsikten med examensarbetet är att genom matematisk modellering utreda hur en statsmakt bäst bör gå tillväga för att påverka valutgången. Du ges själv möjligheten att utforma modellens precisa utformning och kan därmed påverka såväl vilka parametrar den tar hänsyn till som exakthet i prediktionerna. Den övergripande frågeställningen är om proportionen mellan de praktiska förutsättningarna, riskerna och vinningen för en statsmakt från att genom hacking påverka ett val. Vi förutsätter varken att du har kännedom om röstmaskiner eller angreppen emot dem innan examensarbetets början.

Om företaget

Simovits Consulting AB är ett Stockholmsbaserat konsultföretag inom Informations- och IT-säkerhet. Vi är ett tiotal konsulter som arbetar med korttidsuppdrag som spänner från allt mellan penetrationstest och forensiska undersökningar till etablering av ledningssystem och informationskartläggningar. Avsikten med examensarbetet är att utgöra en del i företagets omvärldsbevakning, men framförallt för dig att känna på vad ett typiskt uppdrag kan innebär och för oss att på sikt hitta en ny kollega.


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats