Fel- och avvikelseidentifiering med maskininlärning i uppvärmningssystem

Utilifeed AB

Göteborg

IT Teknik

Uppdragsbeskrivning

Tack vare de senaste årens utveckling inom maskininlärning och molnbaserade it-plattformar så är det nu möjligt att på ett effektivt sätt analysera stora mängder mätdata från energimätare i fastigheter. Denna möjlighet kan användas för att automatiskt detektera fel och avvikelser i fastigheters uppvärmningssystem. Beroende på hur avvikelser i mätdata ser ut så bör det även vara möjligt att kategorisera fel, t.ex. givarfel eller pumpstopp. Exjobbet går ut på att i samarbete med energibolag, fastighetsägare och systemutvecklare testa och utvärdera maskininlärningsmodeller för att detektera fel i fastigheter. Modellerad data jämförs med uppmätt data och i de fall värdena avviker så utreds orsaken: har det uppstått någon typ av fel/förändring i fastigheten eller är begränsningar i modellen orsaken? Förkunskaper inom maskininlärning är inte nödvändiga, men du behöver varia intresserad av energi i byggnader och dataanalys i t.ex. Matlab.

Om företaget

Utilifeed är ett ungt och nytänkande företag som erbjuder webbaserade tjänster för fjärrvärmeföretag och fastighetsägare. Våra lösningar förenar branschkunskap med modern IT-infrastruktur och dataanalys, vilket ger lättanvända och kraftfulla verktyg som ökar resursutnyttjande, förbättrar kundrelationer och sparar miljön. Bland våra kunder finns flera av nordens största fjärrvärmeföretag.

Tidsperspektiv och omfattning

Examensarbete på avancerad nivå (30 ECTS). Planen är att exjobbet starat januari 2018 och löper under vårterminen, men vi är flexibla för andra upplägg.

Studentens bakgrund och kompetens

Du bör ha en ingengörsutbildning med en master inriktad mot energisystem/installationsteknik/byggnadsfysik, alternativt datavetenskap/applicerad matematik. Beroende på din bakgrund kan exjobbet vinklas mer mot fysikalisk/teknisk analys eller ren matematisk analys. Vi planerar att växa under 2018 och ser examensarbeten som en bra chans att lära känna nya talanger.


Sista ansökningsdag
2017-12-22
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats