Väderdimensionering av uppvärmningssytem

Utilifeed AB

Göteborg

Teknik Natur

Uppdragsbeskrivning

Värmeförsörjningen till våra fastigheter bör vara dimensionerad med hänsyn till det värsta väder som sannolikt kan inträffa på orten. Denna dimensionering är viktig för både energibolag och fastighetsägare, vilka ofta använder enkla metoder som dimensionerande utomhustemperatur. Hur bra är dessa metoder för dimensionering och hur väl stämmer riktvärdena med verklig väderstatistik? Ägnar vi oss idag åt kostsam överdimensionering eller är det en stor risk att de värmesystem som byggs idag inte kommer räcka till en riktigt kall vinter? Exjobbet har tre huvuduppgifter:
-Kartlägga vilka metoder/dimensioneringskriterier som används av energibolag och fastighetsägare
-Utvärdera hur bra metoderna är. Hur stor är risken för över/under-dimensionering?
-Föreslå bättre metoder/dimensioneringskriterier

 

Om företaget

Utilifeed är ett ungt och nytänkande företag som erbjuder webbaserade tjänster för fjärrvärmeföretag och fastighetsägare. Våra lösningar förenar branschkunskap med modern IT-infrastruktur och dataanalys, vilket ger lättanvända och kraftfulla verktyg som ökar resursutnyttjande, förbättrar kundrelationer och sparar miljön. Bland våra kunder finns flera av nordens största fjärrvärmeföretag.

Tidsperspektiv och omfattning

Examensarbete på avancerad nivå (30 ECTS). Planen är att exjobbet starat januari 2018 och löper under vårterminen, men vi är flexibla för andra upplägg.

Studentens bakgrund och kompetens

Du bör ha en ingengörsutbildning med en master inriktad mot energisystem/installationsteknik/byggnadsfysik, alternativt en meteorologutbildning. Vi planerar att växa under 2018 och ser examensarbeten som en bra chans att lära känna nya talanger.


Sista ansökningsdag
2017-12-22
Kontakt
...
Notera att sista ansökningsdag passerats