Modellering, simulering och enklare styrning av obemannad helikopter

UAS Europe AB

Linköping

Teknik

UAS Europe AB är ett mindre företag baserat i Linköping som utvecklar programvara och hårdvara inom området för obemannade flygande farkoster. Vi utvecklar unika totallösningar och har, trots vår storlek, flertalet internationella storföretag som kunder. 

 

Förutsättningar

UAS Europe har utvecklat en kostnadseffektiv autopilot, EasyPilot 3.0, för obemannade flygande farkoster av Fixed Wing och Multicopter typ. En framtida målsättning för EasyPilot 3.0 är att utöka dess funktionalitet med stöd för helikoptersystem. Tidigare exjobb har resulterat i enkel matematisk modell av en Messerschmitt-BölkowBlohm Bo 105 helikopter vilken togs fram med hjälp av UAS Europe:s Hardware In the Loop Simulator (HILS) som använder Flight Gear för simuleringsdelen.

 

Syfte

Syftet med examensarbetet är att ta fram en generell parametriserbar matematisk modell av ett helikoptersystem. Modellen ska enkelt kunna anpassas till olika typer av helikoptersystem och viktklasser. Modellen ska sedan integreras i HILS och ett enkelt styrsystem ska utvecklas i EasyPilot 3.0 för attityd-, höjd- och positionshållning. I mån av tid ska styrsystemet även testas mot en riktig Remote Control (RC) helikopter av märket Align Trex 600E Pro.

 

Övergripande mål

Utveckla en parametiserbar matematisk modell för ett helikoptersystem och integrera denna i en simuleringsmiljö. Undersöka möjligheter och begränsingar för att utveckla ett attityd-, höjd- och positionshållningsstyrsystem för helikopter på plattformen EasyPilot 3.0 i simulerad miljö och i mån av tid på en riktig RC helikopter. 

 

Uppdragsbeskrivning

• Exjobbet inleds med en litteraturstudie för att samla in kunskap om möjliga och lämpliga metoder.

• Utreda lämpliga metoder samt utveckla en parametriserbar matematisk modell av en helikopter

• Utreda reglerstrategier för styrning av attityd-, höjd- och positionshållning.

• Utvärdera och implementera modellen i befintlig Hardware In the Loop simulator.

• Utvärdera och implementera styrsystemet i EasyPilot 3.0. All kod implementeras i C.

• I mån av tid integrering och testflygning i befintligt RC helikopter

• Källkoden och övrigt material ska vara väl dokumenterade och enkla att vidareutveckla.

• Presentera resultatet. 

 

Önskvärda kvalifikationer

• Civilingenjör inom reglerteknik.

• UAS Europe värderar det utförda arbetet högt men eftersom vi är ett mindre företag blir den sociala aspekten extra viktig för oss. Därför söker vi dig som tycker att nyutveckling är roligt och samtidigt vill ta en aktiv del i företagsgemenskapen och inte har svårt att samarbeta med andra i projektform.

• Erfarenhet av lågnivåprogrammering är önskvärt men ej krav.

 

Omfattning

• 30 hp, 1-2 exjobbare


Genomförs
Löpande
Kontakt
...
Telefon
...
Notera att sista ansökningsdag passerats