Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-08-25 Sustainergies Exjobb med KRAV - spårbarhet av ekomat med blockchain IT Teknik Ekonomi

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!