Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-08-25 Duppy Studios Inc. Speldesign och programmerare IT Teknik
2018-08-25 Sustainergies Exjobb med KRAV - spårbarhet av ekomat med blockchain IT Teknik Ekonomi
2018-05-11 Roadroid AB Bildanalys för att detektera mängden vägdamm IT
2018-02-04 Coboom Emerging technology - Opportunities and Impact IT Ekonomi Humaniora
2018-02-04 Fujitsu Sverige AB Subject proposals for Thesis – Process Digitalization, theory and implementation IT
2017-12-05 Utilifeed AB Fel- och avvikelseidentifiering med maskininlärning i uppvärmningssystem IT Teknik
2017-11-28 Advrty Comparison of Head & Eye Gaze in VR IT
2017-11-28 Advrty Enhanced Occlusion using ARKit/ARCore IT
2017-11-28 Advrty Hyper-local Context from a Camera Stream IT
2017-11-28 Advrty Location-Based Context Estimation IT
2017-11-28 Advrty Navigation using the Microsoft HoloLens IT
2017-11-28 Advrty Placement of virtual objects in ARKit/ARCore IT
2017-11-28 Advrty Recognition of Logotypes IT
2017-11-28 Advrty User Focus with Heatmaps in 360 Videos IT
2017-11-28 Advrty Visualizing User Data IT
2017-11-28 Advrty Your own idea on a thesisi project IT
2017-04-19 Fujitsu AB Examensarbete - Visualisering inredningsval IT
2017-04-04 Bosch Connected Devices & Solutions Blockchain security for Internet of Things IT Teknik
2017-03-07 Entecon AB Simulation of peer-to-peer traffic IT Teknik
2017-01-25 UAS Europe AB Användning av sensor metadata från obemannade farkoster IT Teknik

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!