Tillagt Uppdragsgivare Titel
2016-09-12 Altran Sverige AB Examensarbete: Systemutveckling inom Microsoft Cloud Services IT Teknik
2016-09-06 TravelFor Webbdesigners hjälp oss förbättra världen! IT
2016-05-26 Nordiska Entreprenadsystem AB Exjobb med vass handledning där resultatet kommer göra verklig skillnad! IT
2016-05-12 CleverLearning Exjobb inom e-learning IT
2016-05-12 CTMH Operationsplanering, patientinformation och verksamhetskoordinering inför kirurgiska ingrepp IT Ekonomi Medicin
2016-05-12 Systecon AB Interaktionsdesign av Opus Suite IT
2016-05-12 Egotronic Skala spel med Microservices och Service Fabric i Microsoft Azure IT Teknik
2016-03-04 SICS Swedish ICT Secure service isolation in Smart Grid devices IT Teknik
2016-03-04 The Mobile Life Group Mobilutveckling i Tropiken IT
2016-03-04 The Mobile Life Mobile Apps for airlines IT
2016-03-04 SICS Swedish ICT Säker isolering av exekverande tjänster i en Smart Grid-enhet IT Teknik
2015-12-11 EyeVinn Strategy AB Exjobb inom media och telekom. IT Teknik Ekonomi
2015-12-01 Whiteport® Hur konsultbolag och tjänsteleverantörer håller vad de lovar IT Ekonomi
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus Om du fick påverka din dag på sjukhuset hur skulle du forma den då? IT Medicin Humaniora
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus Vad händer när jag ska opereras? IT Medicin Humaniora
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus 12 OPERATIONSSALAR SÖKER BÄTTRE ÖVERBLICK IT Teknik Medicin
2015-12-01 ICT i Göteborg AB Polyfonic Guitar to Midi with minimum latency IT Teknik
2015-12-01 Robotdalen Fysikmotor för dynamisk simulering och kollisionsdetektering av armeringsjärn IT Teknik
2015-12-01 Robotdalen Smarta komponenter i Robotstudio för realistisk simulering av armeringsprocess IT Teknik
2015-12-01 Robotdalen Robotstudio-Addin för enkel hantering av monteringssekvenser IT Teknik

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!