Tillagt Uppdragsgivare Titel
2015-04-16 Network Expertise Sweden AB Androidbaserat mätprogram IT
2015-04-16 BE Tidrapporteringssystem IT
2014-11-07 Lund Combustion Engineering Development of an Efficient Method for Combustion Simulations Using a Hybrid CPU/GPU Computer System IT Teknik Natur
2014-10-28 Royal Institute of Technology Machine learning of epitopes IT Teknik Medicin
2014-10-27 CodeKick AB Utveckla offline-stöd för agilt projektverktyg IT Teknik
2014-09-16 KTH Production Engineering Preliminary title: Defining information requirements for Service Based Business Models IT Teknik
2014-08-11 Starcounter AB Multilingual Support in Bison-based Parser IT
2014-07-11 2lab/Umeå Universitet Skattning av relavsbiomassa genom blidanalys IT Teknik
2014-07-11 Palorial Affärsutveckling av digital tjänst inom Digital samverkan IT Ekonomi Humaniora
2014-07-02 Decerno AB Exjobb inom Data Mining IT
2014-06-16 Bouvet Exjobb 2014: DevOps och Continuous Delivery IT Teknik
2014-05-21 Roadroid AB Smarta sensorer för att mäta vägkvalitet med smartphone IT Teknik
2014-05-16 R2Meton AB Utvärdering av plattformar för systemintegration IT
2014-03-27 59 Grader AB App-utveckling till iPhone/iOS IT
2014-03-18 Picsearch AB (publ) Visual Similarity Detection IT
2014-03-18 Picsearch AB (publ) Intelligent click feedback solutions for image search IT
2014-02-06 Burt AB Identity Bridging IT Teknik
2013-12-26 Resultat AB Webbutveckling och grafisk design IT Ekonomi
2013-12-18 Sigma IT & Management AB B.Sc. Thesis: iBeacon Art Exhibition IT
2013-11-27 AB Scandinavian Travel DMC Hemsida för researrangör IT Ekonomi

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!