Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-04-25 Karolinska Institutet Medicinal Chemistry Projects available at The Helleday Laboratories Stockholm Medicin
2017-06-05 Göteborgs Universitet Mixture toxicity of engineered nanomaterials and co-existing environmental pollutants Medicin Natur
2017-04-12 Södertälje Sjukhus Examensarbetare Medicin
2016-05-12 CTMH Operationsplanering, patientinformation och verksamhetskoordinering inför kirurgiska ingrepp IT Ekonomi Medicin
2016-03-04 Södertälje Sjukhus Examensarbetare Medicin
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus Om du fick påverka din dag på sjukhuset hur skulle du forma den då? IT Medicin Humaniora
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus Vad händer när jag ska opereras? IT Medicin Humaniora
2015-12-01 CTMH & Danderyds Sjukhus 12 OPERATIONSSALAR SÖKER BÄTTRE ÖVERBLICK IT Teknik Medicin
2015-12-01 CTMH Komplett marknadsanalys av venkataterindustrin i Sverige, Europa och globalt! Ekonomi Medicin
2015-12-01 CTMH Barnonkologen behöver din hjälp! Teknik Medicin
2015-12-01 Adaptum AB Mögel i butikens kyldiskar – Ett oupptäckt folkhälsoproblem? Teknik Medicin
2015-07-22 Södertälje sjukhus AB Experimentell Diabetesforskning Medicin
2015-04-16 KTH - Royal Inst. Technology Golv som reducerar fallskaderisken bland äldre IT Teknik Medicin
2015-04-16 KTH - Royal Inst. Technology Golv som reducerar fallskaderisken bland äldre IT Teknik Medicin
2014-10-28 Royal Institute of Technology Machine learning of epitopes IT Teknik Medicin
2014-04-28 Karolinska Institutet RNA in motion Teknik Medicin Natur
2013-10-09 Karolinska Institutet Diabetes research with focus on Ca2+ signaling, and regulation of ion channels Teknik Medicin Natur
2013-10-09 Karolinska Institutet Study of ion channels and Ca2+ signaling by microscope-based ratiometric fluorometry in single living cells Teknik Medicin Natur

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!