Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-08-25 Ampfield Aktiebolag Optionsvärdet av en limitorder Teknik Ekonomi Natur
2017-12-05 Utilifeed AB Väderdimensionering av uppvärmningssytem Teknik Natur
2017-06-05 Göteborgs Universitet Mixture toxicity of engineered nanomaterials and co-existing environmental pollutants Medicin Natur
2017-03-28 KTH Biomedical & X-ray Physics Provinjicering frielektronlaser Natur
2017-03-28 KTH Biomedical & X-ray Physics Dataanalys frielektronlaser Natur
2017-01-11 Ozone Tech Systems System development for full scale installations Teknik Natur
2016-12-21 Mercene Labs Scale-up of microstructured Synthetic Paper, at KTH-based start-up (incl. salary) Teknik Natur
2016-09-06 Stockholm University Measurement of DNA adducts as biomarker of oxidative damage Natur
2016-09-06 KTH - Royal Institute of Technology Test of prototype UV reactor for field applications Teknik Natur
2016-09-06 KTH - Royal Institute of Technology Design and simulation of full-scale UV reactor Teknik Natur
2016-05-18 Chalmers tekniska högskola Sorption Filters to Remove Pollutants from Stormwater Teknik Natur
2016-05-12 LC-Tec Displays AB Utveckling av metod för temperaturkompensering för optiska komponenter baserade på vätskekristaller Teknik Natur
2015-09-03 SNP&SEQ Technology Platform Visualization of Next Generation Sequencing quality control data IT Natur
2015-09-03 Ångström rymdtekniskt centrum Finns det liv på Mars? Teknik Natur
2015-07-22 TdB Consultancy AB Examensarbete inom organisk kemi och polymerkemi. Natur
2014-11-07 Lund Combustion Engineering Development of an Efficient Method for Combustion Simulations Using a Hybrid CPU/GPU Computer System IT Teknik Natur
2014-11-05 Linköpings Universitet Optical Coherence Tomography for Tissue Imaging Teknik Natur
2014-10-28 Royal Institute of Technology Machine learning of epitopes IT Teknik Medicin
2014-06-19 Science for Life Laboratory A proteomic study of the effect of ocean acidification on blue mussels Natur
2014-06-08 Örebro kommun Kartläggning av värdefull vägkantsflora Natur

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!