Tillagt Uppdragsgivare Titel
2018-08-25 Duppy Studios Inc. Speldesign och programmerare IT Teknik
2018-08-25 Ampfield Aktiebolag Optionsvärdet av en limitorder Teknik Ekonomi Natur
2018-02-04 UAS Europe AB Modellering, simulering och enklare styrning av obemannad helikopter Teknik
2017-12-05 Karlstad Universitet MSc Thesis Proposal – Vision-based control of an eating assistive device Teknik
2017-12-05 RISE Acreo AB Embedded System Design for Vehicle-to-Cyclist Communication Teknik
2017-12-05 Utilifeed AB Fel- och avvikelseidentifiering med maskininlärning i uppvärmningssystem IT Teknik
2017-12-05 Utilifeed AB Väderdimensionering av uppvärmningssytem Teknik Natur
2017-11-28 Westinghouse Electric Sweden Ta fram inköpsstrategi för direkt produktionsmaterial Teknik
2017-04-04 Bosch Connected Devices & Solutions Blockchain security for Internet of Things IT Teknik
2017-03-07 Entecon AB Simulation of peer-to-peer traffic IT Teknik
2017-01-25 UAS Europe AB Styrning av sensormodul till obemannad farkost Teknik
2017-01-25 UAS Europe AB Styrning och navigering av obemannad multirotorfarkost Teknik
2017-01-25 UAS Europe AB Användning av sensor metadata från obemannade farkoster IT Teknik
2017-01-11 Ozone Tech Systems System development for full scale installations Teknik Natur
2016-12-21 Clinical Innovation Fellowship Förbättra patientupplevelsen på sjukhuset! Teknik Ekonomi
2016-12-21 Clinical Innovation Fellowship Vad kostar en förlossning, egentligen? Teknik Ekonomi
2016-12-21 Clinical Innovation Fellowship Optimera operationsanvändandet på Danderyds Sjukhus! Teknik Ekonomi
2016-12-21 Clinical Innovation Fellowship Minska miljöpåverkan inom sjukvården! Teknik Ekonomi
2016-12-21 Mercene Labs Scale-up of microstructured Synthetic Paper, at KTH-based start-up (incl. salary) Teknik Natur
2016-12-21 Stelacon Exjobb inom databashantering och datavisualisering på konsultbolag inom telekombranschen IT Teknik Ekonomi

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!