Tillagt Uppdragsgivare Titel
2014-08-14 TechROi Design Center Alternativa fogningstekniker Teknik
2014-07-11 2lab/Umeå Universitet Skattning av relavsbiomassa genom blidanalys IT Teknik
2014-06-16 Bouvet Exjobb 2014: DevOps och Continuous Delivery IT Teknik
2014-06-02 Pharem Biotech Enzyme development for degradation of environmentally hazardous substance Teknik Natur
2014-06-02 Pharem Biotech Evaluation and application of protein immobilization Teknik Natur
2014-05-21 Roadroid AB Smarta sensorer för att mäta vägkvalitet med smartphone IT Teknik
2014-04-28 Karolinska Institutet RNA in motion Teknik Medicin Natur
2014-04-12 Innventia Stabilization for carbon fibres from lignin Teknik
2014-03-27 BillerudKorsnäs AB Exjobb / Stabilt pH i bakvattnet på PM6 Teknik
2014-02-06 Burt AB Identity Bridging IT Teknik
2014-01-17 SCA Hygiene Products AB Thesis Work - Development and implementation of a 3D-scanning solution Teknik
2014-01-10 North Castle AB AIFM direktivet som inträdesbarriär och uppstart av ny alternativ investeringsfond Teknik Ekonomi Juridik
2013-11-27 Kungliga Tekniska Högskolan Master thesis in Electromagnetic Modeling Teknik
2013-11-20 Acreo Swedish ICT Socio-economic impact of fibre-to-the-home IT Teknik Ekonomi
2013-11-15 Mindmancer AB Strömma video genom stängda brandväggar IT Teknik
2013-11-15 Mindmancer AB Analys av video i realtid för att hitta rörelse IT Teknik
2013-11-15 Mindmancer AB Interaktionsdesign – göra det komplicerade enkelt för användaren IT Teknik
2013-11-15 Mindmancer AB Hämta, behandla och distribuera videoströmmar IT Teknik
2013-11-08 Ecoloop AB Massor med återvinningsteknik Teknik
2013-11-08 RUAG Space AB Onboard File System Definition and Feasibility Teknik

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!